TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA NỔ

 CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẢM NHIỆM

Với đặc điểm chủ yếu là đào tạo các ngành đặc thù của ngành Công nghiệp quốc phòng, hiện nay Khoa Công nghệ Hóa nổ đang đảm nhiệm đào tạo 02 ngành nghề chính là Công nghệ mạ ở trình độ trung cấp; ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa nổ) ở cả trình độ cao đẳng và trung cấp.


Ảnh: Mô hình dây chuyền sản xuất thuốc nổ dạng nhũ tương tại Nhà trường

I. Trình độ Cao đẳng: Đào tạo Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (Hóa nổ)
- Thời gian đào tạo: 03 năm
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương.

* Giới thiệu
Đào tạo công nhân kỹ thuật nghề công nghệ hóa nổ trình độ Cao đẳng. Học viên sau khi ra trường có kiến thức về hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ; những kiến thức cơ bản về vật liệu nổ, thuốc nổ, thuốc phóng và nhiên liệu tên lửa, thuốc hỏa thuật và hỏa cụ; nắm bắt được quy trình sản xuất điển hình một số loại vật liệu nổ thông dụng, có thể phát hiện các yếu tố ảnh hưởng các dạng sai hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.


Ảnh: Ứng dụng của công nghệ kỹ thuật hóa học trong sản xuất pháo hoa

* Kỹ năng:
Kết thúc khóa học, học viên có khả năng ứng dụng các kiến thức về hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích vào sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, thuốc phóng, nhiên liệu tên lửa, hỏa thuật, hỏa cụ, học viên có khả năng
kiểm tra, thử nghiệm, đo đạc được một số thông số cơ bản của thuốc nổ công nghiệp và quân sự; có thể tham gia vào một số nguyên công trong dây chuyền sản xuất một số vật liệu nổ.


Ảnh: Mô hình con lắc xạ thuật đo khả năng sinh công của chất nổ

* Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Làm việc tại các đơn vị xí nghiệp, nhà máy quốc phòng, các đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước có sản xuất và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ.

II. Trình độ Trung cấp
1. Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa nổ)
- Thời gian đào tạo: 18 tháng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương.

* Mô tả (giới thiệu)
Đào tạo công nhân kỹ thuật nghề công nghệ mạ trình độ Trung cấp, có hiểu biết cơ bản về hóa học, trình bày được các khái niệm về vật liệu nổ, thuốc nổ, thuốc phóng, nhiên liệu tên lửa. Hiểu được phương trình phản ứng tổng hợp các loại thuốc nổ, thuốc phóng nhiên liệu tên lửa, hỏa thuật, hỏa cụ; các kiến thức cơ bản của quy trình sản xuất một số loại thuốc nổ, thuốc phóng và nhiên liệu tên lửa điển hình.


Ảnh (sưu tầm): Ứng dụng ngành Hóa nổ vào sản xuất pháo hoa

* Kỹ năng:
Kết thúc khóa học, học viên có khả năng ứng dụng các kiến thức về hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích vào trong quá trình phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ; Có khả năng tham gia vào một số nguyên công trong dây chuyền sản xuất vật liệu nổ; Xử lý nhanh các tình huống mất an toàn trong sản xuất, đảm bảo sản xuất an toàn, vệ sinh công nghiệp tốt.


Ảnh: Mô hình máy tháo ngòi dùng trong đào tạo do Nhà trường chế tạo

* Vị trí làm việc
Làm việc tại các đơn vị, xí nghiệp, nhà máy quốc phòng, các đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước có sản xuất và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ.


Ảnh: Thực hiện bảo quản thuốc nổ công nghiệp

2. Ngành Công nghệ Mạ
- Thời gian đào tạo: 18 tháng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương.

* Mô tả (giới thiệu)
Đào tạo công nhân kỹ thuật nghề công nghệ mạ trình độ Trung cấp, có hiểu biết về hóa cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác, công nghệ để vận hành các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất ... thuộc nghề công nghệ mạ; có năng lực phát triển và tiếp cận kịp thời với sự phát triển của công nghệ mạ.


Ảnh: Sản phẩm nghề mạ

* Kỹ năng
Sau khi ra trường, học viên có khả năng: Vận dụng được lý thuyết chuyên ngành để pha chế dung dịch mạ, tính toán chiều dày lớp mạ, mật độ dòng và diện tích anốt, xử lý bề mặt chi tiết trước khi mạ; Chọn được chế độ mạ cho các chi tiết mạ có độ phức tạp trung bình; Bồi dưỡng kèm cặp công nhân bậc dưới, giao tiếp và làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất tương ứng với trình độ của mình; Có kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;


Ảnh: Học viên thực hành mạ các chi tiết cơ khí

* Vị trí làm việc
Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng các dây truyền, máy móc, trang thiết bị công nghệ mạ hoặc gián tiếp tham gia thực hiện công việc.