Ngày 05/3/2020, Thủ trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 254/QĐ-CĐCNQP về việc ban hành Facebook fanpage chính thức của Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng. Việc thành lập fanpage nhằm mục tiêu giới thiệu về hình ảnh Nhà trường trên mạng xã hội facebook, đăng tải thông tin về các ngành nghề và các trình độ đào tạo của Nhà trường, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành CNQP cũng như đào tạo cho quân đội theo chỉ tiêu của BQP, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi đến mọi người về hình ảnh của Nhà trường Quân đội trong thời kỳ mới.
Thông tin về Fanpage của Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Tên Fanpage: Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng – Military Industrial College.
Tên Facebook: Truong cnqp.
Email đăng ký: cdcnqppt@gmail.com
Số điện thoại đăng ký: 0983631315
Website: http://cdcnqp.edu.vn
Link fanpage: 
https://www.facebook.com/TruongCDCNQP/


Ảnh: Giao diện Fanpage chính thức của Nhà trường