Thực hiện kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường năm 2016, ngày 17 tháng 3 năm 2016, Trường Cao đẳng CNQP tổ chức họp Hội đồng xét duyệt thuyêt minh đề tài cấp cơ sở năm 2016. Trung tá, tiến sĩ Phạm Tuấn Hải – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

 

          Năm 2016, đã có 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được thông qua. Các đề tài này đều theo hướng gắn liền nghiên cứu với đào tạo nhằm tận dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo và các hoạt động công tác khác tại Nhà trường và các đơn vị thuộc Tổng cục CNQP. 

Trung tá, Tiến sĩ Phạm Tuấn Hải - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

 

Đại úy, Ths Nguyễn Thị Thùy Linh-Trưởng bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế báo cáo trước Hội đồng.

        Xác định hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của một cơ sở giáo dục, song song với công tác tổ chức quản lý và thực hiện giám sát, thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học để áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả, Ban Giám hiệu Nhà trường đã khuyến khích, tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện các đề tài nghiên cứu độc lập nhằm tăng cường các đề tài khoa học có tính thực tiễn và tính ứng dụng cao, phục vụ hoạt động đào tạo và các mặt hoạt động khác của Nhà trường./.

  • Bài và ảnh: Nguyễn Lương Khánh
  • Theo : Ban KHQS