Ngày 09/01/2020 Hội đồng khoa học Nhà trường đã tổ chức họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài, sáng kiến các cấp năm 2019.

       Thay mặt Hội đồng khoa học nhà trường phát biểu chỉ đạo buổi nghiệm thu, Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hải đánh giá cao phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên của Nhà trường và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác NCKH, tin tưởng rằng công tác NCKH của nhà trường sẽ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Hội đồng nghiệm thu làm việc nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả, công sức và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các đề tài, sáng kiến.


Chủ tịch Hội đồng khoa học TS Phạm Tuấn Hải chủ trì buổi nghiệm thu

       Năm 2019 nhà trường đã thực hiện 07 đề tài, sáng kiến. Trong đó cấp Ngành: 02 đề tài, sáng kiến; cấp Cơ sở: 05 đề tài, sáng kiến. Một số đề tài, sáng kiến được hội đồng đánh giá cao về giá trị khoa học, giá trị thực tiễn trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo tại nhà trường như: Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình (dạng sa bàn) dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương phục vụ dạy học tại trường Cao đẳng CNQP - CNĐT: TS Vũ Quang Bách; Đề tài: Nghiên cứu tính toán nguyên lý thiết kế chế thử súng pháo điện từ - CNĐT: TS Trần Duy Hưng; Sáng kiến: Thiết kế chế tạo mô hình dàn trải điều hòa không khí cục bộ - CNSK: KS Đào Thanh Lam.


 Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu

     Bài và ảnh: Trần Cương – Ban KHQS