Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp quốc phòng mà tiền thân là các trường: Trung học Kỹ thuật, Công nhân kỹ thuật 3, Trung học Kinh tế và Trường Bổ túc cán bộ sáp nhập lại. Trường được thành lập ngày 24 tháng 3 năm 1952, Trường có nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp các ngành kinh tế kỹ thuật; cao đẳng nghề, trung cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn. Đào tạo nâng cao, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, thợ bậc cao cho Ngành CNQP. Đào tạo học viên quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH - HĐH. Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ đào tạo, huấn luyện và sản xuất quốc phòng.

Hơn 60 năm qua, Trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho ngành quân giới (nay là ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam); đóng góp nhiều kết quả thành tích trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Trong những năm gần đây Nhà trường tiếp tục được cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp, từng bước vươn lên đáp ứng các yêu cầu mới của sản xuất quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với những thành tích đó, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; Huân chương bảo vệ Tổ quốc (do nhà nước Campuchia trao tặng); Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc của Bộ Giáo dục & Đào tạo; lẵng hoa của Chủ tịch nước, nhiều cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục & Đào tạo, của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực công tác.