Ban Khảo thí & ĐBCLGD-ĐT thông báo tới sinh viên lịch thi lại học kỳ 4 hệ cao đẳng K8 năm học 2019-2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Ban KT&ĐBCLGD-ĐT                             Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                        

 

 

LỊCH THI LẠI

Học kỳ 4 hệ Cao đẳng K8

 

 

Thời gian

Ngày thi

Môn thi

Phòng thi

14h00

Thứ 2 (14/01/2019)

- Lớp CĐCK8-2: Kinh tế công nghiệp; Đồ án đồ gá.

- Lớp CĐĐ8-1: Cảm biến công nghiệp

- Lớp CĐĐ8-2: Kỹ năng giao tiếp; Kinh tế công nghiệp; Thực hành điện tử cơ bản

26

14h00

Thứ 3 (15/01/2019)

- Lớp CĐĐ8-1: Đồ án tự động hóa

- Lớp CĐĐ8-2: Đồ án tự động hóa

26

14h00

Thứ 4 (16/01/2019)

- Lớp CĐĐ8-1: Điện tử công suất

- Lớp CĐĐ8-2: Điện tử công suất

26

14h00

Thứ 5 (17/01/2019)

- Lớp CĐĐ8-1: Kinh tế công nghiệp

- Lớp CĐĐ8-2: Truyền động điện

26

                                                     

DANH SÁCH

Học viên cao đẳng K8 thi lại các học phần Học kỳ 4

 

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi lại

CBCN

Đ.A TĐH

KTCN

ĐTCS

1

Vũ Trường

An

CĐĐ8-1

*

 

 

 

2

Nguyễn.T. Ngọc

Anh

 

 

 

*

3

Nguyễn Ngọc

Điệp

*

 

 

 

4

Nguyễn Vĩnh

Hoàng

*

 

 

 

5

Nguyễn Huy

Hoàng

*

*

 

*

6

Vũ Quang

Hưng

*

 

 

 

7

Vũ Minh

Huy

*

*

 

*

8

Lê Anh

Minh

*

*

 

 

9

Chu Phương

Nam

*

 

 

 

10

Lê Công

Ngọc

*

 

 

 

11

Nguyễn Minh

Phú

*

*

*

*

 

 

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi lại

TĐ Đ

KNGT

Đ.A TĐH

KTCN

ĐTCS

TH ĐTCB

1

Bùi Tiến

Anh

CĐĐ8-2

*

 

 

 

 

 

2

Phùng Tuấn

Anh

*

 

*

 

*

 

3

Ng.Sỹ Thanh

Hoàng

 

 

 

 

*

 

4

Nguyễn Văn

Hồi

*

*

 

 

*

 

5

Dương Quang

Hưng

*

 

*

 

*

 

6

Phan Quốc

Huy

*

 

 

 

*

*

7

Lê Minh

Kiểm

*

 

 

 

*

 

8

Mai Văn

Long

*

 

 

 

*

 

9

Vũ Đức

Lương

*

 

*

*

*

 

10

Vũ Ngọc

Nam

 

 

 

 

*

 

11

Đoàn Hữu

Nghĩa

*

 

 

 

*

 

12

Bùi Anh

Quân

*

 

 

 

*

 

13

Trần Văn

Quyết

*

 

 

 

*

 

14

Trần Xuân

*

 

 

 

*

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi lại

KTCN

Đ.A ĐG

 

 

1

Nguyễn Bình

Dương

CĐCK8-2

*

 

 

 

2

Nguyễn Xuân

Nam

 

*

 

 

3

Lò Văn

Nhện

*