KẾ HOẠCH

Thực tập tốt nghiệp TCCN - K36A

Thời gian: 6 Tuần (Từ 06/6/2016 đến 15/7/2016)

 

 
   

Căn cứ vào Kế hoạch Đào tạo năm 2015 - 2016;

Căn cứ vào đơn xin đi thực tập tại Nhà máy của học viên đã được Giám đốc nhà máy phê duyệt;

Phòng Đào tạo lập Kế hoạch thực tập tốt nghiệp như sau:

STT

Họ và tên

Lớp

Nơi thực tập

Giáo viên HD

Ghi chú

1

1

Phạm Trung Đức

TCĐ36

Khoa Đ-ĐT

Nguyễn Văn Lĩnh

 

2

2

Lê Tr­ương Hoàng Anh

’’

’’

’’

 

3

3

L­ương Văn Công

’’

’’

’’

 

4

4

Tô Văn C­ường

’’

’’

’’

 

5

5

Nguyễn Quốc Cư­ờng

’’

’’

’’

 

6

6

Nguyễn Thị Hiên

’’

’’

’’

 

7

7

Hoàng Ngọc Hiếu

’’

’’

’’

 

8

8

Nguyễn Việt Long

’’

’’

’’

 

9

9

Phùng Thế Long

’’

’’

’’

 

10

10

Lê Công Minh

’’

’’

’’

 

11

11

Nguyễn Văn Ngọc

’’

’’

’’

 

12

12

Đỗ Văn Quý

’’

’’

’’

 

13

13

Nguyễn Công Thông

’’

’’

’’

 

14

14

Phạm Tiến Thành

’’

’’

’’

 

15

15

Đỗ Minh Thắng

’’

’’

’’

 

16

16

Nguyễn Minh Tú

’’

’’

’’

 

17

17

Nguyễn Năng Trường

’’

’’

’’

 

18

18

Lư­ơng Ngọc Trường

’’

’’

’’

 

19

19

L­ương Anh Tuấn

’’

’’

’’

 

20

20

Điêu Huy Văn

’’

’’

’’

 

21

21

Lê Tuấn Vũ

’’

’’

’’

 

22

22

Đoàn Mạnh Dũng

 

’’

Z123

Cán bộ Z123

 

23

23

Phạm Duy Huyến

’’

XN197

Cán bộ XN197

 

24

1

Trần Đình Đạt

TCCK41

Xưởng TH1

Trần Quốc Việt

 

25

2

Triệu Bình Định

’’

’’

’’

 

26

3

Cao Tiến Anh

’’

’’

’’

 

27

4

Vũ Tuấn Anh

’’

’’

’’

 

28

5

Nguyễn Tuấn Anh

’’

’’

’’

 

29

6

Lỗ Tiến Dũng

’’

’’

’’

 

30

7

Trần Minh Hải

’’

’’

’’

 

31

8

Đỗ Việt H­ưng

’’

’’

’’

 

32

9

Nguyễn Trung Kiên

’’

’’

’’

 

33

10

Vũ Thanh Loan

’’

’’

’’

 

34

11

Lê Hoàng Nam

’’

’’

’’

 

35

12

Vi Văn Thiết

’’

’’

’’

 

36

13

Nguyễn Duy Tùng

’’

’’

’’

 

37

14

Phùng Xuân Tứ

’’

’’

’’

 

38

15

V­ương Văn Toàn

’’

’’

’’

 

39

16

Nguyễn Đức Việt

’’

’’

’’

 

40

17

Phan Tuấn Anh

’’

’’

’’

 

41

18

Hà Văn Huy

’’

’’

’’

 

42

19

Phạm Hồng Quang

’’

’’

’’

 

43

20

Nguyễn Tiến Hùng

’’

’’

’’

 

44

21

Nguyễn Thế Hoàng

’’

’’

’’

 

45

22

Đặng Ngọc Hoàng

’’

’’

’’

 

46

23

Vũ Ngọc Huấn

’’

’’

’’

 

47

24

Nguyễn L­ương Thái

’’

’’

’’

 

48

25

Lê Duy Linh

’’

’’

’’

 

49

26

Vũ Văn Tỉnh

’’

’’

’’

 

50

1

Nguyễn Thái Bảo

TCCK42

Xưởng TH2

Nguyễn Tuấn Dũng

 

51

2

Bùi Quang Biên

’’

’’

’’

 

52

3

L­ưu Việt Phương

’’

’’

’’

 

53

4

Phạm Hồng Quân

’’

’’

’’

 

54

5

Hoàng Sỹ Sơn

’’

’’

’’

 

55

6

Nguyễn Đình Tài

’’

’’

’’

 

56

7

Trần B.Minh Thắng

’’

’’

’’

 

57

8

Nguyễn Văn Kiên

’’

’’

’’

 

58

9

Nguyễn Hữu Vinh

’’

’’

’’

 

59

10

Lê Văn Tài

TCCK42

Xưởng TH2

Nguyễn Tuấn Dũng

 

60

11

Hà Minh Đức

’’

’’

’’

 

61

12

D­ương Xuân Anh

’’

’’

’’

 

62

13

Nguyễn Ngọc Bắc

’’

’’

’’

 

63

14

Nguyễn Thành Công

’’

’’

’’

 

64

15

Hà Quang Cư­ờng

’’

’’

’’

 

65

16

Nguyễn Chí Dũng

’’

’’

’’

 

66

17

Ngô Anh Dũng

’’

’’

’’

 

67

18

Nguyễn Thị Hà

’’

’’

’’

 

68

19

L­ương Hữu Hải

’’

’’

’’

 

69

20

Vũ Đình Hùng

’’

’’

’’

 

70

21

Thân Thị Thu Hiền

’’

’’

’’

 

71

22

Trần Quang Long

’’

’’

’’

 

72

23

Hà Huy Phúc

’’

’’

’’

 

73

24

Chu Thúy Quỳnh

’’

’’

’’

 

74

25

Nguyễn Văn Tài

’’

’’

’’

 

75

26

Nguyễn Minh Tư­ờng

’’

’’

’’

 

76

27

Nguyễn Đức Thành

’’

’’

’’

 

77

28

Bùi Việt Tiến

’’

’’

’’

 

78

29

Bùi Hải Yến

’’

’’

’’

 

* Ghi chú: Thực tập tốt nghiệp chuyển sang học thực hành nghề (thực tập sản xuất). Kết thúc kiểm tra tay nghề lấy điểm tính vào học phần thực tập tốt nghiệp.

          - Lớp TCCK41: Thực hành nghề Phay.

          - Lớp TCCK42: Thực hành nghề Tiện.

          - Lớp TCĐ36: Thực hành theo học phần thực tập tốt nghiệp.