Thời gian đào tạo: 03 năm

Kỹ năng: Kết thúc khóa học, học viên có khả năng lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm cho một cơ quan, đơn vị; Phối hợp khảo sát, phân tích, thiết kế và quản trị các hệ thống máy tính, website, đồ họa, các ứng dụng cho android.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.

Làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng máy tính và thiết bị di động, chuyên viên thiết kế và lập trình web, bảo trì hệ thống máy tính.