Thời gian đào tạo: 18 tháng.

Kỹ năng: Kết thúc khóa học, học viên có khả năng gia công, chế tạo, tạo hình các sản phẩm cơ khí bằng các phương pháp hàn từ các loại phôi tấm, phôi thanh, phôi thép định hình... vận hành, sử dụng thành thạo các loại máy hàn TIG-MIG-MAG. Có đầy đủ kỹ năng hàn kim loại màu.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Tự tạo lập cơ sở sản xuất hoặc làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng máy móc, trang thiết bị hàn.