Thời gian đào tạo: 18 tháng.

Kỹ năng: Kết thúc khóa học, học viên có khả năng ứng dụng các kiến thức về hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích vào sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, thuốc phóng, nhiên liệu tên lửa, hỏa thuật, hỏa cụ, học viên có khả năng vào các quy trình và dây chuyền sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các đơn vị, xí nghiệp, nhà máy quốc phòng, các đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước có sản xuất và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ.