Thời gian đào tạo: 24 tháng.

Kỹ năng: Kết thúc khóa học, học viên có khả năng tổ chức thực hiện các quá trình sản xuất chi tiết máy, thiết kế và lập được tiến trình gia công chi tiết; trực tiếp gia công các chi tiết cơ khí trên các máy vạn năng và một số máy CNC

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Kỹ thuật viên hoặc trực tiếp sản xuất tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng các dây truyền công nghệ và thiết bị cơ khí trong sản xuất.