Thời gian đào tạo: 03 năm.

Kỹ năng: kết thúc khóa học người học có đầy đủ kiến thức để lập được các quy trình công nghệ gia công chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết cơ khí. Khả năng sử dụng tốt các phần mềm CAD – CAM như: Topsolid, NX và sử dụng tốt các máy CNC hệ điều khiển Fanuc hoặc Simen.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.

Làm cán bộ thiết kế, gia công chi tiết cơ khí chính xác hoặc kỹ thuật viên điều khiển, lập trình máy CNC.