File đính kèm : -DUOC-CAP-BANG-2018.xls ( 62.5 KB )
Đọc ngay : -DUOC-CAP-BANG-2018.xls
TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG      
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG      
               
DANH SÁCH
Học viên Trung cấp nghề được cấp bằng tốt nghiệp năm 2018
     
 
         
TT Họ và tên   Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính
Nghề
đào tạo
Khóa học Loại
TN
1 Trần Tiến Bình 20/11/1997 Phú Thọ Nam KT ML&ĐHKK 2016-2018 Khá
2 Trần Hải Đăng 17/11/1997 Phú Thọ Nam KT ML&ĐHKK 2016-2018 TBK
3 Phạm Minh Đức 06/10/1998 Phú Thọ Nam KT ML&ĐHKK 2016-2018 Khá
4 Lê Đình Long 24/08/1998 Phú Thọ Nam KT ML&ĐHKK 2016-2018 Khá
5 Lương Ngọc Quân 24/03/1997 Phú Thọ Nam KT ML&ĐHKK 2016-2018 Khá
6 Lê Đức Anh 22/10/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
7 Ngô Đại Đạt 21/04/1997 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
8 Lê Khương Duy 22/09/1995 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
9 Nguyễn Hồng Giang 28/05/1998 BX Z113 Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
10 Hà Minh Hiếu 31/05/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
11 Bùi Văn Hiếu 21/10/1998 Vĩnh Phúc Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
12 Đặng Xuân Huy Hoàng 19/11/1993 Hải Phòng Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
13 Bùi Văn Khải 12/10/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Giỏi
14 Nguyễn Duy Khánh 25/12/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
15 Vũ Trung Kiên 14/09/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
16 Trần Đình Long 30/07/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
17 Nguyễn Đình Long 08/07/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
18 Trịnh Phương  Nam 24/03/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
19 Ma Văn Phan 04/09/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
20 Lê Đông Phong 10/09/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Giỏi
21 Trần Minh Quang 20/03/1998 Hà Tĩnh Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
22 Phạm Văn Sơn 29/05/1998 Thanh Hóa Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
23 Vũ Minh Tân 26/02/1998 Hưng Yên Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
24 Ngô Viết Thắng 21/12/1993 Yên Bái Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
25 Nguyễn Tiến Thuận 23/12/1997 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
26 Lê Anh Tuấn 14/05/1998 Nghệ An Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Giỏi
27 Phạm Văn Tuấn 22/06/1998 Hưng Yên Nam Điện công nghiệp 2016-2018 Khá
28 Phạm Văn Yên 13/05/1998 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2016-2018 TBK
29 Trần Hoàng Anh 19/10/1998 Phú Thọ Nam CN Đúc kim loại 2016-2018 Khá
30 Trương Quang Hải 07/08/1994 Hà Tây Nam CN Đúc kim loại 2016-2018 Giỏi
31 Nguyễn Quang Huy 29/10/1998 Phú Thọ Nam CN Đúc kim loại 2016-2018 Khá
32 Vũ Đức Mạnh 18/08/1998 Phú Thọ Nam CN Đúc kim loại 2016-2018 Giỏi
33 Nguyễn Văn Quảng 22/07/1998 Vĩnh Phúc Nam CN Đúc kim loại 2016-2018 Khá
34 Hà Thành Trung 20/02/1998 Phú Thọ Nam CN Đúc kim loại 2016-2018 Giỏi
35 Vũ Mạnh Tuấn 01/10/1998 Phú Thọ Nam CN Đúc kim loại 2016-2018 Khá
36 Trần Đình Chiến 23/09/1998 VQY91 Nam CN Nhiệt luyện 2016-2018 Khá
37 Nguyễn Hữu  Đại 23/01/1998 Phú Thọ Nam CN Nhiệt luyện 2016-2018 Giỏi
38 Nguyễn Quang Huy 31/10/1998 Yên Bái Nam CN Nhiệt luyện 2016-2018 TBK
39 Lê Trung Kiên 15/12/1990 Phú Thọ Nam CN Nhiệt luyện 2016-2018 Khá
40 Lê Đình Nam 16/03/1998 BX Z113 Nam CN Nhiệt luyện 2016-2018 TBK
41 Phạm Thị Ngọc 28/08/1995 Phú Thọ Nữ CN Nhiệt luyện 2016-2018 Giỏi
42 Trần Quyết Thắng 02/08/1998 Phú Thọ Nam CN Nhiệt luyện 2016-2018 Khá
43 Nguyễn Anh Tuấn 27/10/1998 Phú Thọ Nam CN Nhiệt luyện 2016-2018 TBK
44 Phạm Quang Trung 21/06/1998 Phú Thọ Nam Hàn 2016-2018 Khá
45 Lê Văn  Tùng 27/05/1998 Phú Thọ Nam Hàn 2016-2018 Giỏi
46 Phạm Sĩ Hiệp 18/01/1998 Phú Thọ Nam Rèn, dập 2016-2018 Khá
47 Trần Xuân Lương 07/09/1998 Phú Thọ Nam Rèn, dập 2016-2018 Giỏi
48 Nguyễn Quang Thiện 13/09/1998 Yên Bái Nam Rèn, dập 2016-2018 Khá
49 Nguyễn Thanh Tùng 26/08/1998 Phú Thọ Nam Rèn, dập 2016-2018 Khá
50 Nguyễn Thị Vân Anh 07/07/1998 BXK3-Z121 Nữ Hóa nổ 2016-2018 Giỏi
51 Trần Quang Anh 29/08/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 TBK
52 Lưu Tuấn Anh 15/09/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
53 Cấn Thị Thùy Chi 04/08/1998 Phú Thọ Nữ Hóa nổ 2016-2018 Khá
54 Lại Vũ Trung Đức 12/01/1992 Vĩnh Phú Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
55 Phạm Thế Được 08/03/1997 Nam Định Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
56 Vũ Bình Dương 10/12/1996 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Giỏi
57 Khương Đức Duy 20/07/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
58 Lê Thị Như Hoa 16/09/1998 Phú Thọ Nữ Hóa nổ 2016-2018 Khá
59 Ngô Quang Hùng 15/06/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
60 Trần Thu Hương 18/07/1998 Hà Tĩnh Nữ Hóa nổ 2016-2018 Giỏi
61 Trịnh Quốc  Khánh 09/12/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 TBK
62 Phan Duy Mạnh 29/11/1997 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 TBK
63 Lê Xuân  Mạnh 11/10/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
64 Lại Đức Nam 19/12/1997 VQY91 Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
65 Nguyễn Thị  Nga 02/12/1998 Phú Thọ Nữ Hóa nổ 2016-2018 Khá
66 Phạm Bảo Ngọc 06/05/1998 Thái Nguyên Nữ Hóa nổ 2016-2018 Giỏi
67 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/09/1998 Vĩnh Phúc Nữ Hóa nổ 2016-2018 Khá
68 Nguyễn Minh  Tài 03/02/1998 Hà Nội Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
69 Hoàng Xuân Thanh 25/10/1996 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Giỏi
70 Trần Minh Tiến 23/09/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
71 Nguyễn Thu  Trang 06/05/1997 Phú Thọ Nữ Hóa nổ 2016-2018 Giỏi
72 Nguyễn Thùy Trang 16/11/1998 Vĩnh Phúc Nữ Hóa nổ 2016-2018 Khá
73 Đinh Thị Thu Trang 11/08/1998 Phú Thọ Nữ Hóa nổ 2016-2018 Giỏi
74 Trần Thị Tuyến 10/10/1998 Tuyên Quang Nữ Hóa nổ 2016-2018 Khá
75 Nguyễn Công Hùng 15/07/1998 Phú Thọ Nam Hóa nổ 2016-2018 Khá
76 Trần Thị Ngọc ánh 20/10/1998 Yên Bái Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
77 Nguyễn Thị  Huế 20/12/1998 Yên Bái Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
78 Phạm Thị Hải Hường 23/09/1998 Phú Thọ Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 TBK
79 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/03/1997 Phú Thọ Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
80 Nguyễn Thu  Huyền 29/12/1998 Nghệ An Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Giỏi
81 Nguyễn Duy Khánh 20/10/1996 Phú Thọ Nam Nguội chế tạo 2016-2018 TBK
82 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/10/1998 TTYT Trấn Yên Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
83 Vũ Thị Ngân 04/12/1996 Vĩnh Phú Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
84 Võ Thảo  Nguyên 07/09/1998 Nghệ An Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
85 Ngô Hồng Nhung 08/10/1998 Yên Bái Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
86 Hứa Hồng Thiện 01/10/1997 Tuyên Quang Nam Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
87 Phạm Thị Thu 05/08/1994 Yên Bái Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Giỏi
88 Lê Thị Như Thuần 11/10/1998 Yên Bái Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
89 Trần Văn Thủy 16/04/1998 Yên Bái Nam Nguội chế tạo 2016-2018 Giỏi
90 Đặng Thị Thủy Tiên 11/08/1997 Tuyên Quang Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
91 Phạm Huyền  Trang 25/10/1998 Phú Thọ Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
92 Nguyễn Văn Trường 15/01/1998 Phú Thọ Nam Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
93 Phạm Thị ánh Tuyết 29/09/1998 Yên Bái Nữ Nguội chế tạo 2016-2018 Khá
94 Lê Hải Đăng 12/12/1998 Phú Thọ Nam Nguội SC máy CC 2016-2018 TBK
95 Nguyễn Tiến Duy 02/09/1991 Yên Bái Nam Nguội SC máy CC 2016-2018 Giỏi
96 Lê Văn Hoàng 15/05/1998 Thái Bình Nam Nguội SC máy CC 2016-2018 Khá
97 Tạ Văn  Long 15/10/1989 Ninh Bình Nam Nguội SC máy CC 2016-2018 Giỏi
98 Phạm Đức Anh 16/06/1997 Thanh Hóa Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
99 Phạm Hải  Bình 02/07/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
100 Chu Thế Dân 01/01/1994 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
101 Hoàng Ngọc Điện 16/03/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
102 Chu Tiến Dũng 14/09/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
103 Nghiêm Xuân  Hiệp 31/07/1998 Thái Nguyên Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
104 Nguyễn Duy Hiếu 22/12/1998 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
105 Vũ Mạnh Hiếu 25/09/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
106 Nguyễn Xuân Hoa 23/12/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
107 Nguyễn Huy Hoàng 19/05/1998 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
108 Trịnh Duy  Hưng 03/11/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
109 Trương Tấn  Khải 12/02/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
110 Đặng Trung Kiên 29/08/1995 Thái Nguyên Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
111 Nguyễn Bá Lương 18/04/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
112 Phan Hoàng  Mạnh 14/12/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
113 Phạm Thị Thu Mây 28/11/1995 Thanh Hóa Nữ CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
114 Trần Quang Minh 31/08/1998 TX Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
115 Nguyễn Phương Nam 21/12/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TB
116 Đặng Xuân Nam 28/09/1997 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
117 Phạm Phương Nam 29/11/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
118 Mai Thị Phương 12/04/1998 Phú Thọ Nữ CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
119 Thân Hồng Sơn 23/02/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
120 Đỗ Thạch  Thái 04/10/1998 Vĩnh Phúc Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
121 Bùi Văn Thông 09/05/1998 Hòa Bình Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
122 Bùi Thị Tranh 23/06/1998 Thanh Hóa Nữ CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
123 Hoàng Anh Trường 24/03/1998 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
124 Nguyễn Văn Trưởng 21/08/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
125 Ngô Anh Tuấn 11/05/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
126 Nguyễn Thiên Anh 06/06/1992 Hà Nội Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
127 Nguyễn Khắc Dân 10/03/1997 Bắc Ninh Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
128 Nguyễn Công Đức 17/06/1997 Nghệ An Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
129 Nguyễn Văn Dương 26/08/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
130 Phan Ngọc Hiền 18/08/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
131 Lê Xuân  Hiếu 12/02/1997 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
132 Đặng Trung Hiếu 04/12/1998 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
133 Bùi Văn Hoàn 20/10/1998 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
134 Vũ Đình Hùng 12/04/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
135 Nguyễn Minh Huy 15/03/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
136 Hà Long  Huỳnh 13/05/1998 Thái Bình Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
137 Nguyễn Thị Lan 01/04/1998 Hà Tây Nữ CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
138 Nguyễn Văn Long 04/03/1995 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
139 Tạ Duy Mạnh 14/09/1996 Thái Bình Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
140 Hà Văn Minh 29/04/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
141 Lương Văn Nam 18/03/1997 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
142 Trịnh Văn Nguyễn 02/06/1995 Nam Định Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
143 Lê Hồng Phong 14/09/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
144 Nguyễn Mạnh Quang 29/10/1998 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
145 Trần Ngọc Sơn 01/09/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
146 Tô Văn Thái 26/02/1995 TYT Tây Lương Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
147 Hoàng Tiến Thành 24/01/1998 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
148 Dương Đức Quang Trường 11/02/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Khá
149 Phạm Ngọc Tuân 05/07/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 TBK
150 Lê Viết Tùng 02/08/1994 Yên Bái Nam CGKL (Tiện) 2016-2018 Giỏi
151 Nguyễn Kim Anh 28/04/1997 Phú Thọ Nữ CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
152 Phạm Tuấn Anh 14/04/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
153 Dương Việt  Anh 23/07/1998 Vĩnh Phú Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
154 Trần Xuân Công 06/07/1998 Hà Tây Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
155 Nguyễn Mạnh Cường 06/10/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
156 Lại Văn Đại 29/07/1998 Hà Nội Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
157 Nguyễn Thành Đạt 05/08/1997 Yên Bái Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
158 Nguyễn Hoàng Dũng 15/04/1998 Yên Bái Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
159 Nguyễn Ngọc  Duy 10/12/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
160 Phạm Duy 22/07/1992 Hòa Bình Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
161 Đỗ Việt Hải 28/12/1996 Bắc Ninh Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
162 Đào Minh Hiệp 07/04/1998 Yên Bái Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
163 Dương Văn Hùng 15/12/1996 Vĩnh Phúc Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Giỏi
164 Chu Hoàng  Long 04/09/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
165 Trần Văn Lương 15/04/1998 Ninh Bình Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
166 Nguyễn Minh Phụng 24/05/1998 Thái Bình Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Giỏi
167 Nguyễn Hồng Quân 09/07/1997 Hà Tây Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Giỏi
168 Phạm Cao Sơn 18/11/1998 Ninh Bình Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
169 Trần Văn Thành 03/04/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
170 Nguyễn Hữu Thọ 27/12/1994 Yên Bái Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
171 Nguyễn Đình Thông 27/06/1998 Phú Thọ Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
172 Nguyễn Văn  Thư 29/10/1996 Hà Nội Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
173 Nguyễn Thị Thúy 21/09/1998 Yên Bái Nữ CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
174 Nguyễn Ngọc  Thùy 18/06/1998 Yên Bái Nữ CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
175 Đậu Văn Trường 20/10/1998 Hà Tĩnh Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Giỏi
176 Lê Văn Trường 20/10/1998 Yên Bái Nam CGKL (Phay) 2016-2018 TBK
177 Nguyễn Hữu Tuấn 06/02/1998 Thanh Hóa Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
178 Lê Quý Tuyển 17/02/1998 Hà Nam Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
179 Lại Hoàng  Việt 17/08/1996 Hà Nội Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Giỏi
180 Nguyễn Văn  Việt 27/04/1997 Hà Tây Nam CGKL (Phay) 2016-2018 Khá
181 Lương Trần Tuấn Anh 20/07/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Giỏi
182 Hoàng Thị  Châm 20/04/1998 Tuyên Quang Nữ CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
183 Phạm Tiến  Dũng 18/06/1998 BX Z113 Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
184 Trịnh Xuân Dũng 14/12/1994 Tuyên Quang Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
185 Trần Mạnh Huấn 06/04/1996 Tuyên Quang Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Giỏi
186 Lê Quang  Huy 19/09/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
187 Trương Thu  Huyền 25/09/1997 BX Z113 Nữ CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
188 Trần Thị Mai  Lan 02/03/1998 BX Z113 Nữ CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
189 Phúc Văn  Linh 21/02/1998 Tuyên Quang Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
190 Nguyễn Văn  Nam 22/06/1996 NM Z113 Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
191 Nguyễn Bích  Ngọc 20/12/1998 BX Z113 Nữ CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
192 Nguyễn Xuân  Quyền 12/12/1998 Quảng Bình Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
193 Lê Thị  Tiến 06/02/1998 Thái Nguyên Nữ CGKL (Mài) 2016-2018 Giỏi
194 Đỗ Hữu Trình 20/01/1997 Thái Bình Nam CGKL (Mài) 2016-2018 Khá
195 Hoàng Nam Anh 16/09/1998 Nam Định Nam Công nghệ mạ 2016-2018 TBK
196 Nguyễn Viết Chung 19/04/1998 Yên Bái Nam Công nghệ mạ 2016-2018 TBK
197 Mai Xuân Đương 25/03/1996 Yên Bái Nam Công nghệ mạ 2016-2018 Khá
198 Hà Minh Hiếu 15/02/1998 Phú Thọ Nam Công nghệ mạ 2016-2018 Khá
199 Quách Văn Hưng 25/08/1998 Yên Bái Nam Công nghệ mạ 2016-2018 Khá
200 Nguyễn Như Hưởng 07/01/1998 Nam Định Nam Công nghệ mạ 2016-2018 Khá
201 Lương Xuân Lệ 01/11/1998 Phú Thọ Nam Công nghệ mạ 2016-2018 Khá
202 Tô Thị Quỳnh 29/08/1998 Thái Nguyên Nữ Công nghệ mạ 2016-2018 Giỏi
203 Trần Thu Thảo 10/05/1998 Yên Bái Nữ Công nghệ mạ 2016-2018 Khá
204 Lê Anh  Tuấn 04/10/1998 Hà Nội Nam Công nghệ mạ 2016-2018 Giỏi
205 Hà Văn Tuấn 23/11/1998 Yên Bái Nam Công nghệ mạ 2016-2018 Khá
206 Lương Mạnh Cường 30/10/1997 Yên Bái Nam CGKL (Phay) 2015-2017 TBK
207 Phan Tiến Đạt 04/11/1997 Yên Bái Nam CGKL (Phay) 2015-2017 TBK
208 Nguyễn Văn Cường 19/11/1997 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2015-2017 TBK
209 Hà Văn Phượng 02/08/1997 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2015-2017 TBK
210 Nguyễn Văn Tiến 21/08/1997 Phú Thọ Nam Điện công nghiệp 2015-2017 TBK
211 Nguyễn Đình Trọng 15/05/1994 Yên Bái Nam Hàn 2015-2017 Khá
212 Nguyễn Duy Thành 19/11/1994 Yên Bái Nam Rèn, dập 2015-2017 Khá

 

  • Bài: Nguyễn Thanh Quang
  • Theo : Theo: Phòng Đào tạo