TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG      
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG      
 
 
             
      DANH SÁCH          
Học viên Cao đẳng được cấp bằng tốt nghiệp năm 2018
K7 (2015-2018)
     
 
         
TT Họ và tên   Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính
Ngành
đào tạo
Khóa học Loại
TN
1 Trần Văn Đạt 26/03/1997 Hà Nội Nam Kế toán 2015-2018 TBK
2 Phạm Thị Vân Anh 22/02/1997 Hưng Yên Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
3 Nguyễn Thị  Dịu 16/07/1997 Thái Bình Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
4 Nguyễn Thị Duyên 06/10/1997 Thanh Hóa Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
5 Hoàng Thị 16/01/1997 Hà Nội Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
6 Trương Thị 05/01/1997 Quảng Ninh Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
7 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/06/1997 Hải Dương Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
8 Phạm Văn Hiếu 12/02/1997 Hà Tĩnh Nam Kế toán 2015-2018 TBK
9 Bùi Minh Hoàng 02/05/1997 Hà Nội Nam Kế toán 2015-2018 TB
10 Cao Đăng  Hoàng 03/11/1997 Nghệ An Nam Kế toán 2015-2018 TBK
11 Đinh Thị Huyền 08/11/1997 Ninh Bình Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
12 Hứa Thị Khánh 09/10/1997 Lạng Sơn Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
13 Nguyễn Tùng  Lâm 16/08/1996 Hưng Yên Nam Kế toán 2015-2018 TB
14 Nguyễn Thị Thùy Liên 10/08/1997 Thái Bình Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
15 Nguyễn Thùy Linh 01/08/1997 Nam Định Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
16 Đinh Thùy Ngân 07/01/1997 Quảng Bình Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
17 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/02/1997 Thái Bình Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
18 Kiều Thị Nhung 21/09/1996 Phú Thọ Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
19 Trần Thị  Quỳnh 20/12/1997 Thanh Hóa Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
20 Nguyễn Thị Thương 21/02/1997 Quảng Ninh Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
21 Nguyễn Thị Thảo 19/07/1997 Quảnh Ninh Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
22 Trần Thị Minh Thúy 15/11/1997 Thái Bình Nữ Kế toán 2015-2018 TBK
23 Phạm Thị  Điệp 25/09/1997 Nam Định Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
24 Trần Văn Huỳnh 11/11/1996 Hải Dương Nam Kế toán 2015-2018 Khá
25 Phạm Phương Linh 01/11/1997 Thanh Hóa  Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
26 Nguyễn Thị Hương 20/12/1997 Thái Bình Nữ Kế toán 2015-2018 Giỏi
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/07/1997 Quảng Ninh Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
28 Hà Thị Kiều Oanh 17/12/1997 Phú Thọ Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
29 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 28/09/1997 Hưng Yên Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
30 Bùi Thị Thanh 14/09/1997 Hà Nội Nữ Kế toán 2015-2018 Giỏi
31 Doãn Ngọc Xuyến 22/06/1997 Hà Nội Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
32 Quách Thị Xuyến 06/11/1997 Hà Nội Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
33 Đàm Thị Yến 06/06/1997 Hải Phòng Nữ Kế toán 2015-2018 Khá
34 Nguyễn Thị Duyên 10/02/1997 Nghệ An Nữ TC-NH 2015-2018 Khá
35 Hoàng Thùy Linh 05/03/1997 Nam Định Nữ TC-NH 2015-2018 Khá
36 Quản Hồng Lĩnh 21/11/1997 Hải Phòng Nam TC-NH 2015-2018 Khá
37 Lê Thị Hồng Nhung 15/10/1997 Thanh Hóa Nữ TC-NH 2015-2018 TBK
38 Nguyễn Thị Thu Phương 29/09/1997 Hà Nội Nữ TC-NH 2015-2018 TBK
39 Nguyễn Phương Thảo 02/05/1997 Hà Nội Nữ TC-NH 2015-2018 TBK
40 Phạm Phi  Điệp 20/04/1997 Hà Tĩnh Nam CN Thông tin 2015-2018 Khá
41 Nguyễn Lương Gia Huy 03/04/1996 Vũng Tàu Nam CN Thông tin 2015-2018 Khá
42 Lý Thị Thu Phương 23/03/1997 Lạng Sơn Nữ CN Thông tin 2015-2018 Khá
43 Phạm Thị Thúy Quỳnh 02/04/1997 Hà Nam Nữ CN Thông tin 2015-2018 TBK
44 Hà Thiên  Sơn 21/04/1995 Lạng Sơn Nam CN Thông tin 2015-2018 TBK
45 Triệu Thành  Sơn 01/09/1997 Hà Nội Nam CN Thông tin 2015-2018 TB
46 Trần Thị Vân 03/05/1997 Nghệ An Nữ CN Thông tin 2015-2018 Khá
47 Giang Văn Đức 13/02/1997 Thái Bình Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 TBK
48 Phạm Tuấn Anh 03/09/1997 Nam Định Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 TBK
49 Thái Hồng Dương 28/04/1997 Hà Nội Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 TB
50 Nguyễn Quốc Hưng 26/04/1995 Nghệ An Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 Khá
51 Vũ Quang Huy 12/05/1997 Thái Bình Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 Khá
52 Nguyễn Văn  Nghĩa 08/08/1997 Hưng Yên Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 Khá
53 Vũ Đức Quân 06/08/1997 Ninh Bình Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 TBK
54 Phạm Văn Quốc 17/03/1997 Thanh Hóa Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 Khá
55 Nguyễn Thái Sơn 22/02/1996 Thái Nguyên Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 Khá
56 Tạ Thị Minh Thùy 18/12/1995 Bắc Giang Nữ CNKT Đ,ĐT 2015-2018 TBK
57 Lê Văn  Vạn 01/04/1997 Ninh Bình Nam CNKT Đ,ĐT 2015-2018 Khá
58 Khuất Duy Bình 26/12/1997 Hà Nội Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 Khá
59 Trịnh Việt Cường 18/08/1996 Phú Thọ Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
60 Mai Ngọc Diễm 13/12/1997 Nam Định Nữ CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
61 Nguyễn Anh Dũng 13/09/1996 Hà Nội Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
62 Nguyễn Thị Dung 24/04/1997 Nghệ An Nữ CNKT Cơ khí 2015-2018 Giỏi
63 Vũ Việt 11/01/1997 Thái Bình Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
64 Nguyễn Văn Huy 28/08/1997 Hải Dương Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 Khá
65 Nguyễn Bảo Khanh 04/10/1997 Vĩnh Phúc Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 Khá
66 Cao Tiến Mạnh 13/01/1997 Nghệ An Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
67 Bùi Tiến Nam 18/12/1997 Yên Bái Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
68 Vũ Văn Nam 23/07/1997 Yên Bái Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 Khá
69 Nguyễn Văn Nam 05/10/1997 Phú Thọ Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
70 Ngô Da Như 27/11/1997 Hưng Yên Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 Khá
71 Nguyễn Gia Quyết 16/03/1995 Hà Nội Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 Khá
72 Lê Đăng Toàn 24/09/1997 Đồng Nai Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
73 Hoàng Thị Thúy 13/07/1997 Điện Biên Nữ CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
74 Lê Quý Thuận 06/01/1997 Hưng Yên Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
75 Bùi Đình Việt 08/07/1997 Đắk Lắk Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK
76 Nguyễn Lương Xuân 25/03/1997 Hà Nội Nam CNKT Cơ khí 2015-2018 TBK

 

  • Bài: Nguyễn Thanh Quang
  • Theo : Theo: Phòng Đào tạo