DANH MỤC ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2019

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm ĐT, SK

I

Đề tài cấp Tổng cục

 

1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình (dạng sa bàn) dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương phục vụ dạy học tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

TS Vũ Quang Bách

(Thực hiện từ năm 2018)

II

Sáng kiến cấp Bộ tổng TM

 

2

Thiết kế chế tạo tủ điện đa năng

ThS Nguyễn Công Hữu

III

Đề tài cấp Cơ sở

 

3

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình súng điện từ

TS Trần Duy Hưng

4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo sức công phá của thuốc nổ thay thế cho thử nghiệm bằng phương pháp nén ép trụ chì.

KS Nguyễn Thanh Hiệu

IV

Sáng kiến cấp Cơ sở

 

5

Nghiên cứu, xây dựng mô hình máy tháo ngòi đầu đạn pháo phục vụ đào tạo.

KS Hoàng Bá Cường

6

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống bài giảng điện tử môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật dùng cho đào tạo trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

KS Trần Thị Hoa

7

Thiết kế chế tạo mô hình dàn trải điều hòa không khí cục bộ.

KS Đào Thanh Lam

Trần Cương - Ban KHQS