DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH, SÁNG KIẾN CTKT TỪ NĂM 2012-2015


STT

Tên ĐT, SK

Chủ nhiệm ĐT, SK

Năm thực hiện

Cấp quản lý

1

Cải tiến hệ thống tưới mát cho máy Tiện

Lương Đình Lực


2012

Cấp ngành

2

Xây dựng hệ thống bài tập cơ bản theo moodun dạy nghề

Nguyễn Khắc Thắng

2012

Cấp ngành

3

Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục học viên tại trường Cao đẳng CNQP giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo

Hoàng Việt Cường

2012

Cấp cơ sở

4

Tự động tính toán bộ truyền trong Chi tiết máy

Phạm Quốc Việt

2012

Cấp cơ sở

5

Ứng dụng phần mềm Solidworks vào thiết kế và mô phỏng các cơ cấu, bộ truyền trong môn Nguyên lý máy

Phạm Quốc Việt

2012

Cấp cơ sở

6

Thiết kế, cài đặt hệ thống mạng WLAN nội bộ

Đỗ Ngọc Quang

2012

Cấp cơ sở

7

Xây dựng phầm mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm khách quan qua môi trường mạng

Phạm Quyết Tâm

2013-2014

Cấp ngành

8

Nghiên cứu khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xây dựng công nghiệp quốc phòng

Nguyễn Khắc Thắng

2013-2014

Cấp ngành

9

Ứng dụng PLC vào mạch điều khiển máy mài 3E183B

Phạm Đình Hùng

2013-2014

Cấp ngành

10

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong chế tạo một số chi tiết vũ khí phức tạp

Hà Quyết Tiến

2013-2014

Cấp ngành

11

Xây dựng giáo trình điện tử môn vật liệu học

Vũ Tiến Cừ

2013-2014

Cấp ngành

12

Đối mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng

Nguyễn Anh Tuấn

2014-2015

Cấp ngành


  • Bài: Phạm Văn Dương
  • Theo : Ban KHQS