DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH, SÁNG KIẾN CTKT THỰC HIỆN NĂM 2018

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm ĐT, Sk

I

Đề tài cấp Tổng cục

 

1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình (dạng sa bàn) dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương phục vụ dạy học tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

TS. Vũ Quang Bách

II

Đề tài cấp Bộ tổng Tham mưu

 

2

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

ThS. Vũ Trần Cương

III

Sáng kiến cấp Bộ tổng Tham mưu

 

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

TS. Đặng Bảy

4

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị thử độ nhạy va đập thuốc nổ phục vụ đào tạo.

KS. Hoàng Bá Cường

IV

Đề tài cấp cơ sở

 

 

5

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị bay điều khiển từ xa.

TS. Trần Duy Hưng

6

Thiết kế chế tạo bộ đài dao phay mặt đầu.

ThS. Hoàng Mạnh Cường

7

Phát huy tính chủ động của học viên quân sự đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Trường CĐ CNQP hiện nay.

CN. Hoàng Anh Vinh

V

Sáng kiến cấp cơ sở

 

8

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền mạ kẽm dạng pilot phục vụ đào tạo.

KS.Trần Minh Khuê

 

  • Trần Cương
  • Theo : Ban Khoa học Quân sự