DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH, SÁNG KIẾN CTKT NĂM 2017

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm ĐT, SK

Cấp quản lý

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình con lắc thuật phóng phục vụ giảng dạy.

Vũ Quang Bách

Cơ sở

2

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Đặng bảy

Cơ sở

3

Tính toán, thiết kế lò điện trở nấu luyện kim loại, hợp kim màu.

Đinh Thanh Bình

Cơ sở

4

Cải tiến băng máy mài 312

Trần Quang Đức

Cơ sở

5

Cải tiến ê tô máy

Hoàng Mạnh Cường

Cơ sở

 

  • Trần Cương
  • Theo : Ban KHQS