DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH, SÁNG KIẾN CTKT NĂM 2016

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm ĐT, SK

Cấp quản lý

1

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các ngành kế toán, tài chính - ngân hàng ở trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Trần T. Phương Mai

Ngành

2

Xây dựng phần mềm quản lý kết quả học tập của học viên tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Đặng Bảy

Cơ sở

3

Xây dựng hệ thống bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 trình độ cao đẳng theo phương pháp giảng dạy tích cực.

Trần Thị Thu

Cơ sở

4

Các giải pháp ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào giảng dạy các học phần ngành Kế toán và ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Trần T. Phương Mai

Cơ sở

5

Ứng dụng phần mềm inventor mô phỏng cấu tạo và nguyên lý làm việc của súng tiểu liên AK.

Lương Văn Công

Cơ sở

6

Mô phỏng kết cấu và chuyển động của một số cơ cấu cấp phôi tự động trong quá trình dập nguội.

Phạm Quốc Việt

Cơ sở

7

Mô phỏng kết cấu của một số đồ gá dùng trong gia công cơ khí.

Đinh Công Thạo

Cơ sở

8

Ứng dụng vi điều khiển thiết kế, chế tạo hệ thống đóng, ngắt đèn chiếu sáng.

Vũ Hồng Tuấn

Cơ sở

9

Ứng dụng vi điều khiển AVR thiết kế, chế tạo hệ thống chuông báo giờ học.

Nguyễn Công Hữu

Cơ sở

10

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học các môn khoa học xã hội và nhân văn hệ quân sự tại trường cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Hoàng Anh Vinh

Cơ sở

 

  • Trần Cương
  • Theo : Ban KHQS