Trang Tin Tức Danh Sách - Trường CĐ CN Quốc Phòng
Bạn đang ở: Album gốc
Album ảnh năm 2017
Trường CĐ CNQP
27.2.2017
20.10.2017
20.11.2017
65 năm
Bàn giao Nhà tình nghĩa - Hạ Hòa
Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy
Đại hội Công đoàn Nhà trường NK 2017-2022
ĐẠI HỘI ĐOÀN X
Đại hội TĐQT Cơ sở 2
Giao lưu văn nghệ lớp QS cho QNCN đợt 1, tháng 5.2017
Hiến máu nhân đạo 2017
Học tập NQTW 5 khóa XII
Hội nghị Tổng kết CVĐ Học tập và làm theo Bác
Hội thi xe 2017
Họp Hội đồng NCKH
Huấn luyện quân sự cho QNCN Tổng cục 2017
Robocon
Tổng kết phong trào TĐQT
Tốt nghiệp K37b,K38b
Bế mạc Quân sự đợt 1-2018
Chào cờ, trồng xây đầu xuân
Đại hội TĐQT
Giải bóng đá TN
Giao lưu Phường Thanh Vinh
Hiến máu nhân đạo
Học tập NQTW 6
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ 2018
Hội thi
Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt
Ra quân TTN 2018
Tham quan triển lãm ảnh Trường Sa
Tốt nghiệp Cao đẳng K7
ảnh 3