Trang Tin Tức Danh Sách - Trường CĐ CN Quốc Phòng

Trường cao đẳng Công nghệp quốc phòng

Cơ sở 1: Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.3.820 227 - Fax : 0210.3.820 227

Cơ sở 2: Số 22/103 đường Lý Sơn, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8273264 - Fax : 024.38770582

Thông tin liên hệ

Họ và tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Tiêu đề:  
Yêu cầu: