Trang Chủ - Trường CĐ CN Quốc Phòng

Về chúng tôi

Giới thiệu về Nhà trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp và sáp nhập trường: Trung học Kỹ thuật, Công nhân kỹ thuật 3, Trung học Kinh tế và Trường Bổ túc cán bộ. Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất CNQP và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Ngày 24/3/1952 được lấy làm ngày truyền thống của Nhà trường.

Xem thêm

Lịch đào tạo

201919/7

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K36A

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K36A

201919/7

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K36A & K36B (ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí & Công nghệ kỹ thuật Điện)

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K36A & K36B (ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí & Công nghệ kỹ thuật Điện)

201919/7

Lịch, danh sách thi lại kỳ 4 - CĐK8

Lịch, danh sách thi lại kỳ 4 - CĐK8

Liên kết weblise